inloggen    |

Cookies

Privacy Policy De Kleine Korf

April 2021

 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Wanneer is de Privacy Policy van toepassing?
 3. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
 4. Welke persoonsgegevens verwerkt De Kleine Korf?
 5. Met welk doel verwerkt De Kleine Korf uw gegevens?
 6. Verstrekking aan derden.
 7. Hoe lang bewaart De Kleine Korf uw gegevens?
 8. Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens.
 9. Recht van verzet.
 10. Informatiebeveiliging.
 11. Toepasselijkheid en wijzigingen.

1.      Inleiding

De Kleine Korf verzamelt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website en webshop.

De Kleine Korf gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacy policy beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacy policy kan wijzigen. Voorliggende policy is de actuele versie. 

2.      Wanneer is deze Privacy Policy van toepassing?

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Kleine Korf van u verwerkt in het kader van de diensten die De Kleine Korf op de markt brengt, inclusief de gegevens van bezoekers van de website en webshop van De Kleine Korf.

3.      Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is De Kleine Korf, met als kantooradres: Tuinstraatje 51, 7413 ZM Deventer. 

4.      Welke persoonsgegevens verwerkt De Kleine Korf?

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:

 1. Informatie die u aan ons verstrekt, zoals naam, woonadres, telefoon- nummer, geboortedatum en e-mailadres;
 2. Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het bezoek aan onze website en webshop, zoals naam, geboortedatum, adres, e- mailadres, IP-adres en bankrekeningnummer.
 3. Wij verwerken ook uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten.
 4. Door het gebruik van cookies.

Algemene informatie over cookies:
De Kleine Korf gebruikt verschillende technieken om informatie te verzamelen en op te slaan als u onze website en webshop bezoekt, waaronder cookies. Conform de cookiewet moet elke website aan haar bezoekers toestemming vragen voor het plaatsen van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die websites plaatsen op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Deze cookies zorgen ervoor dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren wanneer u onze webshop nogmaals bezoekt. Daarnaast biedt het ons inzicht in hoe de shop wordt gebruikt, zodat wij daarvan kunnen leren ter verbetering van de functionaliteit en klantvriendelijkheid van de webshop. Ten slotte bieden de cookies ons informatie om onze marketingactiviteiten gerichter te kunnen inzetten. U mag het gebruik van cookies ook uitschakelen. Het kan dan alleen wel gebeuren dat de webshop niet goed functioneert. 

Functionele en analytische cookies:
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies wanneer u onze webshop bezoekt:

 1. Functionele cookies zorgen ervoor dat de webshop goed functioneert. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat in een winkelwagentje zit of bestanden die uw inloggegevens onthouden. Zonder de cookies zouden deze functionaliteiten niet werken. We delen uw informatie niet met derden.
 2. Met analytische cookies (Google Analytics) wordt het gebruik van onze webshop gemeten, zoals bezoekersstatistieken. Deze kennis gebruiken we ter verbetering van het gebruik van de webshop. Zonder dit cookie missen we uw data. Hierdoor zien we niet hoe u onze shop gebruikt en zult u langer moeten wachten op verbeteringen. 

Wij gebruiken cookies niet om persoonsgegevens te verzamelen over u en wij slaan niet opzettelijk persoonlijke informatie op die uw browser aan ons verstrekt door middel van cookies.

5. Met welk doel verwerkt De Kleine Korf uw gegevens?

De Kleine Korf gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:

1. Dienstverlening
De Kleine Korf verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een bevestiging van een bestelling, de verzending van een bestelling, een factuur en het onderhouden van onze relatie met u. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of contact met u op te nemen over een bestelling.

2. Inschakelen derden
De Kleine Korf kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten, bijvoorbeeld onze transporteur die moet weten waar hij uw bestelling moet afleveren. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft De Kleine Korf de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden worden verwerkt.

3. Marketing- en verkoopactiviteiten
Wij willen onze klanten graag op de hoogte houden van nieuws, aanbiedingen, producten en diensten. Dit doen we per e-mail of per post. Als u dit niet wilt, is dat geen enkel probleem en kunt u deze keuze bij ons aangeven.

4. Verwerking van uw gegevens op website en webshop
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op onze website en webshop in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten, producten en onze website en -shop te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om aan u (commerciële) informatie per email te sturen. Dat doen wij echter alleen als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

6. Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten De Kleine Korf, tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 1. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten De Kleine Korf verstrekken als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
 2. Voor verwerking door ingeschakelde derden (onderaannemers).
 3. Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan de aan ons gelieerde partijen of andere vertrouwde partijen om deze voor ons te verwerken, uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met onze privacy policy en andere passende geheim- houdingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen (zie punt 5, nr. 2.)
 4. Wettelijke verplichting en andere juridische redenen.
 5. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten De Kleine Korf verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om:
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel;
 • Fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
 • De belangen, eigendommen of veiligheid van De Kleine Korf, onze klanten of het publiek te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.

Als De Kleine Korf betrokken wordt bij een fusie, overname of activa/passivatransactie, zullen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen. Wij zullen de betreffende klanten op passende wijze informeren voordat de persoonsgegevens worden overgedragen of onder een ander privacybeleid gaan vallen.

7.      Hoe lang bewaart De Kleine Korf uw gegevens?

De Kleine Korf bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

8. Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens.

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kun u doen door een brief of email te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan De Kleine Korf, kantooradres: Tuinstraatje 51, 7413 ZM Deventer of stuur deze gegevens naar ons per mail via info@dekleinekorf.nl.
 • Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.
 • Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via De Kleine Korf, kantooradres: Tuinstraatje 51, 7413 ZM Deventer. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord. Indien u in onze webshop een eigen account heeft geregistreerd, dan kunt u uw accountgegevens zelf aanpassen in de webshop.
 • U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen (zie punt 7). Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back up systemen verwijderen.
 • Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.
 • De De Kleine Korf kan u ten hoogste € 4,50 (incl. BTW) als tegemoetkoming in de kosten in rekening brengen om te voldoen aan het recht op inzage en correctie.

9. Recht van verzet

 • U heeft de mogelijkheid zich te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens. 
 • Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit ons laten weten per brief of email, gericht aan De Kleine Korf, kantooradres: Tuinstraatje 51, 7413 ZM Deventer of via info@dekleinekorf.nl. Indien u bezwaar wilt maken, dan dient u in de brief duidelijk te vermelden tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U ontvangt binnen 4 weken, na ontvangst van uw melding, een schriftelijke reactie van De Kleine Korf. Als wij uw persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, kan dit leiden tot minder gebruiksmogelijkheden van onze website, webshop en andere diensten.

10. Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om De Kleine Korf en onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Ons kassasysteem is beveiligd met antivirus software. Voor ons dataverkeer op de webshop zijn wij in het bezit van een SSL Certificaat. Dit certificaat versleutelt dataverkeer tussen browser en server, zodat vertrouwelijke gegevens niet kunnen worden onderschept. Het betalingsverkeer in de webshop vindt plaats in de beveiligde omgeving van de Mollie.com. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

11. Toepasselijkheid en wijzigingen

Onze privacy policy is van toepassing op alle diensten en websites van De Kleine Korf en geldt wereldwijd. Wij passen onze privacy policy regelmatig aan. De meest actuele versie is de voorliggende.

Gratis bezorging

Gratis bezorging binnen de gemeente Deventer en omliggende gemeenten: Voorst, Apeldoorn, Olst-Wijhe, Raalte, Lochem, Rijssen-Holten.

Buiten deze regio’s is bezorging gratis vanaf 75,-

Afhalen van betaalde bestellingen is ook mogelijk op afspraak

sluiten

De Kleine Korf
Wijnen en Heerlijckheden


Kantooradres:
Tuinstraatje 51
7413 ZM Deventer

Opslag, bezoek- en postadres:
Weteringstraat 14 0004
7391 TX Twello

Aanwezig voor het afhalen van betaalde bestellingen:
do en vr van 10.00 tot 13.00 uur & op afspraak


telefoon: 06 46 09 01 00
email: info@dekleinekorf.nl

 • Gratis verzending in Deventer en omliggende gemeenten
 • Daarbuiten verzending gratis vanaf 75,-
 • Snelle en efficiënte levering
 • Op maat tips en advies
 • Onderscheidend in vakkennis
 • Bijzonder en eigentijds assortiment


Betalen met iDeal en creditcard

< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Facebook linkedin Pinterest